Turpinās Ventspils Augstskolas attīstība projektā LPN

Projektā Nr. 8.2.3.0/18/A/014 “Ventspils Augstskolas studiju programmu satura kvalitātes pilnveide, resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana un labākas pārvaldības nodrošināšana” norit vairāki darbi pie mērķu sasniegšanas.