Tulkošanas studiju fakultāte

Informācija par fakultāti


Tulkošanas studiju fakultāte (TSF) īsteno četras studiju programmas – profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” ar trim specializācijām: “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā), “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā) un “Tulkošana” (ar specializāciju angļu-krievu-vācu valodā) un starptautisko studiju programmu “Valodas un starpkultūru komunikācija“, profesionālo maģistra studiju programmu “Juridisko tekstu tulkošana” un kopā ar Liepājas Universitāti – starpaugstskolu doktora studiju programmu „Valodniecība”. Studiju virzieni ir akreditēti uz maksimālo laiku sešiem gadiem.

TSF studiju programmas ir mūsdienīgas, dinamiskas un daudzpusīgas, to būtiska iezīme ir jaunāko tulkošanas tehnoloģiju izmantošana. Fakultātes mācībspēki ir augsti kvalificēti valodu speciālisti, pieredzējuši docētāji un praktizējoši tulki un tulkotāji.

Starptautiskie eksperti VeA studiju virzienu “Tulkošana” 2012. gadā projekta “Evaluation of higher education study programmes and proposals for improvement of quality” ietvaros ir atzinuši par labāko Latvijā. Ekspertu atzinuma teksts angļu val.

Starptautiskais ekspertu novērtējums

 

TSF studiju programmas piedāvā iespēju kvalificēties tulkošanai vairākās ES darba valodās.

Fakultātē ir moderns aprīkojums mutvārdu un rakstveida tulkošanas iemaņu apgūšanai: lingvistikas kabinets, tulkošanas kabīnes, rakstiskās tulkošanas programmatūra.

Augsto izglītības kvalitāti ir novērtējuši darba devēji, ārvalstu eksperti, absolventi un studenti. Šo kvalitāti apstiprina arī 2013. gada Latvijas augstskolu reitings, kurā Ventspils Augstskola ieņēma augsto 6. vietu, kas tika novērtēts kā straujākais kāpums no 2012. gada – no 16.-18. vietas uz 6. vietu.

Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” ir iekļauta prestižajā Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”. Tas ir kvalitātes zīmols augstskolu tulkošanas programmām maģistra grāda līmenī, kuras atbilst saskaņotiem standartiem tulkotāju izglītībā.

Karjeras iespējas

Tulkošanas studiju fakultātes absolventu sagatavotības līmenis ļauj tiem veikt tulkošanas uzdevumus valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos; privātos uzņēmumos, t.sk. tulkošanas birojos un aģentūrās; kā arī starptautiskajā tulkošanas darba tirgū Eiropas Savienības institūcijās.

Sadarbība

Tulkošanas studiju fakultāte saka lielu paldies sadarbības partnerim Memsource par to, ka fakultātes studentiem tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve uzņēmuma tulkošanas platformai Memsource Academic Edition.

Doktora studiju programmas

ProgrammaBudžeta vietasMaksas vietasStudiju maksa
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana”
(ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā)
451700 Eur
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana”
(ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā)
101500 Eur
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana”
(ar specializāciju angļu – krievu – vācu valodā)
101700 Eur
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija” (angļu valodā)101700 Eur
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Valodas un kultūrvide”
(angļu valodā)
171700 Eur
Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana”251580 Eur

Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2018./2019. akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas

atlaides 200 EUR apmērā!

Fakultātes personāls

  • Latviešu
  • English
  • Russian