Tulkošanas studiju fakultāte

Informācija par fakultāti


Tulkošanas studiju fakultāte (TSF) īsteno četras studiju programmas – profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” ar trim specializācijām: “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā), “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā) un “Tulkošana” (ar specializāciju angļu-krievu-vācu valodā) un starptautisko studiju programmu “Valodas un starpkultūru komunikācija“, profesionālo maģistra studiju programmu “Lietišķo tekstu tulkošana” un kopā ar Liepājas Universitāti – starpaugstskolu doktora studiju programmu „Valodniecība”. Studiju virzieni ir akreditēti uz maksimālo laiku sešiem gadiem.

TSF studiju programmas ir mūsdienīgas, dinamiskas un daudzpusīgas, to būtiska iezīme ir jaunāko tulkošanas tehnoloģiju izmantošana. Fakultātes mācībspēki ir augsti kvalificēti valodu speciālisti, pieredzējuši docētāji un praktizējoši tulki un tulkotāji.

Starptautiskie eksperti VeA studiju virzienu “Tulkošana” 2012. gadā projekta “Evaluation of higher education study programmes and proposals for improvement of quality” ietvaros ir atzinuši par labāko Latvijā. Ekspertu atzinuma teksts angļu val.

Starptautiskais ekspertu novērtējums

TSF studiju programmas piedāvā iespēju kvalificēties tulkošanai vairākās ES darba valodās.

Fakultātē ir moderns aprīkojums mutvārdu un rakstveida tulkošanas iemaņu apgūšanai: lingvistikas kabinets, tulkošanas kabīnes, rakstiskās tulkošanas programmatūra.

Augsto izglītības kvalitāti ir novērtējuši darba devēji, ārvalstu eksperti, absolventi un studenti. Šo kvalitāti apstiprina arī 2013. gada Latvijas augstskolu reitings, kurā Ventspils Augstskola ieņēma augsto 6. vietu, kas tika novērtēts kā straujākais kāpums no 2012. gada – no 16.-18. vietas uz 6. vietu.

Maģistra studiju programma “Lietišķo tekstu tulkošana” ir iekļauta prestižajā Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”. Tas ir kvalitātes zīmols augstskolu tulkošanas programmām maģistra grāda līmenī, kuras atbilst saskaņotiem standartiem tulkotāju izglītībā.

Karjeras iespējas

Tulkošanas studiju fakultātes absolventu sagatavotības līmenis ļauj tiem veikt tulkošanas uzdevumus valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos; privātos uzņēmumos, t.sk. tulkošanas birojos un aģentūrās; kā arī starptautiskajā tulkošanas darba tirgū Eiropas Savienības institūcijās.

Sadarbība

Tulkošanas studiju fakultāte saka lielu paldies sadarbības partnerim Memsource par to, ka fakultātes studentiem tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve uzņēmuma tulkošanas platformai Memsource Academic Edition.

Doktora studiju programmas

2019./2020. studiju gada

1. kursa budžeta un maksas vietas

ProgrammaBudžeta vietasMaksas vietasStudiju maksa
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana”
(ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā)
451700 Eur
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana”
(ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā)
101510 Eur
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana”
(ar specializāciju angļu – krievu – vācu valodā)
101700*/2100** Eur
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija” (angļu valodā)41700*/2100** Eur
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Valodas un kultūrvide”
(angļu valodā)
22270 Eur
Profesionālā maģistra studiju programma “Lietišķo tekstu tulkošana”152270Eur

*Reflektantam/-ei, kurš/-a ir Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo izglītību ir ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.
** Reflektantam/-ei, kurš/-a nav Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo izglītību nav ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.

Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2019./2020. akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas

atlaides 200 EUR apmērā!

Fakultātes personāls

  • Latviešu
  • English